Saf Su ve Distile Su Farkı Var Mıdır?

 

Arıtılmış su, kimyasallar ve diğer kirletici maddeler gibi yabancı maddeleri temizlemek için filtrelenmiş veya işlenmiş olan sudur. Genellikle yeraltı suyu veya musluk suyu kullanılarak üretilir. Saflaştırma yoluyla aşağıdakiler  dahil olmak üzere birçok türde yabancı madde çıkarılır:

Bakteriler

Yosun

Mantarlar

Parazitler

Bakır ve kurşun gibi metaller

Kimyasal kirleticiler

Suyu ticari olarak ve evde arıtmak için çeşitli yöntemler kullanılır.

Pek çok Batı ülkesinde, halka ait içme suyu, insan tüketimi için suyu güvenli hale getirmek için saflaştırılmıştır.

Bununla birlikte, dünya genelinde içme suyu standartları değişmektedir ve tipik olarak hükümet düzenlemelerine veya uluslararası standartlara dayanmaktadır.

Aslında Dünya Sağlık Örgütü, 2,1 milyardan fazla insanın güvenli içme suyuna erişemediğini tahmin etmektedir (2).

Kamu içme suyunu arıtmaya tabi tutan ülkelerde, su da dahil olmak üzere çeşitli arıtma yöntemleri kullanılmaktadır (3):

Koagülasyon ve flokülasyon: Negatif yüklü parçacıklar ile bağlanması için pozitif yüklü kimyasallar suya eklenir, böylece filtrelenebilir. Bu floc denilen daha büyük parçacıklar oluşturur.
Sedimantasyon: Daha büyük boyutundan dolayı, su, temiz sudan ayrılan su kaynağının dibine yerleşir.

Filtrasyon:  Temiz su kum, odun kömürü ve çakıldan yapılmış çok sayıda filtreleme sisteminden geçer. Bu toz, bakteri, kimyasallar ve virüsler gibi kirletici maddeleri ortadan kaldırır.
Dezenfeksiyon: Bu adımda, klor gibi kimyasal dezenfektanlar, ilk birkaç adımda hayatta kalabilen kalan bakterileri veya virüsleri öldürmek için suya eklenir.Suyun bölgeye ve yerel suyun kalitesine bağlı olarak farklı değer görebileceğini dikkate almak önemlidir.

Arıtılmış Suyun Sağlığa Faydaları
Musluk suyu birçok alanda içilirken, hala kirletici maddeler içerebilir.

Örneğin, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), tüketiciler için içme suyunda 90’dan fazla kirletici için güvenli kabul edilen yasal sınırları belirler (4).

Bununla birlikte, Güvenli Su İçme Yasası, bireylere EPA’nın kirleticiler için minimum gerekliliklerini yerine getirdikleri sürece kendi içme suyu standartlarını düzenleme kabiliyetine sahiptir (5).

Bu, bazı devletlerin diğerlerine göre daha sıkı içme suyu düzenlemelerine sahip olduğu anlamına gelir.

Kamu içme suyunun tüketim için güvenli olduğundan emin olmak için önlemler alınsa da, sağlığa olumsuz etki edebilecek eser miktarda kontaminant içerebilir.

Örneğin, ağır metaller kurşun ve bakır sağlığa çok zehirlidir. Mide rahatsızlığına neden olabilir ve zaman içinde yutulduğunda beyin hasarına yol açabilir (6, 7).

Bu ağır metallerin, kamu su kaynaklarının yakından düzenlendiği ülkelerde bile içme suyuna sızdığı bilinmektedir (8).

 

Ev içi su filtreleri kullanarak veya arıtılmış şişelenmiş su içerek, içme suyu, kullanılan arıtma sisteminin türüne bağlı olarak metalleri, kimyasalları ve diğer kirleticileri çıkarabilen başka bir arıtma seviyesine maruz kalır.

Kömür filtreleri gibi su arıtma sistemleri, bir dezenfektan olarak halka su kaynağına eklenen ortak bir kimyasal olan kloru uzaklaştırır.

Çeşitli çalışmalar, klorlu su kolorektal kanser de dahil olmak üzere belirli kanser riskini artırmıştır (9, 10).

Su arıtımının bir diğer faydası da, kimyasal işlemlerle, organik madde veya metal tesisatıyla ilgili hoş olmayan tatları ortadan kaldırması ve sizi taze, saf tadımlı  içme su elde etmenizi sağlar.

Arıtılmış Su Potansiyel Dezavantajları
Arıtılmış suyun birçok sağlık yararı olsa da, bazı potansiyel dezavantajları vardır.

Örneğin, florür, bazı ülkelerde kamu sağlığını iyileştirmek ve diş çürümelerini azaltmak için kamu içme suyu kaynaklarına eklenen bir mineraldir (11).

Her ne kadar bu uygulama özellikle risk altındaki bölgelerde çocuklarda azalmaya neden olsa da, bazıları florürlü suyun kullanımındaki potansiyel sağlık riskleri de bulunur.

Aşırı florid seviyeleri hem beyin hem de sinir hücreleri için toksik olabilir ve yüksek seviyeli floridlere uzun süreli maruz kalma öğrenme, hafıza ve kognitif eksikliklerle ilişkilendirilmiştir (12).

Bununla birlikte, uzmanlar, içme suyunda bulunan florit seviyesinin, özellikle de içme suyundan sadece florüre maruz kalan çocuklarda diş çürümesinin azaltılmasında güvenli ve yararlı olduğunu öne sürmektedirler (13).

Florlu suyun güvenliği ve etkinliği hakkında araştırmalar devam etmektedir, ancak arıtılmış su içenler, bazı arıtma sistemlerinin florit içme suyundan uzaklaştırdığının farkında olmalıdır.

Arıtılmış suyun diğer bazı dezavantajları şunlardır:

Bakım: Su arıtma sistemleri düzenli olarak muhafaza edilmelidir. Düzgün korunmazsa, kirletici maddeler eski filtrelerde birikebilir ve içme suyunuza karışabilir.
Bazı kirletici maddeleri temizlemeyebilir: Su arıtma sistemleri birçok kirletici maddeyi ortadan kaldırsa da, kullanılan pestisit türüne bağlı olarak bazı pestisitler ve kimyasallar arıtılmış suda kalabilir.
Maliyet: Hem ev içi su arıtma sistemi kurup hem de arıtılmış şişelenmiş su satın almak pahalı olabilir, bazı sistemlerde yüzlerce dolara mal olur.
Atık: Arıtılmış suyu plastik şişelerde almak, ev tipi arıtma sistemlerinden kullanılmış filtrelerin atılmasını sağlar.

Damıtılmış Su, Arıtılmış Su Tipidir

Damıtma, kaynayan suyu ve buharı toplayarak, soğutma üzerine suya geri döner.

Bu süreç bakteri, virüs, giardia gibi protozoa ve kurşun ve sülfat gibi kimyasal maddelerin uzaklaştırılmasında çok etkilidir (14).

Damıtılmış suyun son derece saf olması nedeniyle, tıbbi tesislerde ve laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılır.

Damıtılmış su içmek, diğer arıtılmış su türlerini içme kadar yaygın değildir, bazı insanlar da kirletici maddeler içermediğinden içmeyi tercih ederler.

Damıtılmış Suyun Faydaları
Su damıtma, bulaşanları içme suyundan arındırmak için etkili bir yoldur.

Musluk suyu gibi halk

a açık su kaynaklarındaki pestisit ve diğer kimyasalların seviyeleri, coğrafi konumunuza ve ülkenizdeki içme suyu güvenliğini düzenleyen kurumlara bağlı olacaktır.

Damıtılmış su, özellikle zayıflatılmış bağışıklık sistemine sahip olanlara yararlı olabilecek pestisitler ve bakteriler gibi kirleticilerden arındırılmıştır.

Örneğin, HIV / AIDS hastaları ve bazı kanserler, gıda ve sudaki yabancı maddelerden hasta olma riskindedir ve damıtılmış su içmekten yararlanabilirler (15).

Dahası, diğer bazı arıtma yöntemleri gibi, damıtılmış su da klorun içme suyundan etkili bir şekilde uzaklaşmasına neden olur, bu da suya olan tadın etkilerini azaltabilir ve böylece klor maruziyetinizi azaltır.

Damıtılmış Su Potansiyel Riskleri
Damıtılmış su en saf su olmasına rağmen, mutlak en sağlıklısı değildir.

Damıtma işlemi, potansiyel olarak zararlı kirletici maddelerin uzaklaştırılmasında çok etkilidir, fakat aynı zamanda suda bulunan doğal mineralleri ve elektrolitleri de giderir.

İstenmeyen yabancı maddelerin yanı sıra, damıtma işlemi sırasında buhar yükseldikçe kalsiyum ve magnezyum gibi faydalı mineraller de geride kalmaktadır.

Aslında, damıtma genellikle musluk suyunda bulunan tüm minerallerin% 99.9’unu giderir (16).

Su tipik olarak bir mineral kaynağı olarak düşünülmese de, temel mikrobesin alımının azalmasına yol açan herhangi bir faktör sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

Örneğin, kalsiyum ve magnezyumdan düşük içme suyu, kırıklar, erken doğum ve kalp hastalığı riskinin artmasına neden olmuştur (17, 18).

Bununla birlikte bence , musluk suyunu çoğunlukla  insan için önemli bir mineral alımı kaynağı olmadığını ve iyi dengelenmiş bir diyet izlendiği sürece, damıtılmış suyun içilmesi nispeten güvenli olduğu da bilinmelidir .

Diğer saflaştırma yöntemleri gibi, damıtma, içme suyundan florürü ortadan kaldırır; bu da, damıtılmış su içmeyi seçenlerin artmasına sebep olabilir.

Bu faktör , etkili bir  diş hijyeni sağlamak için distile su içenler için önemli hale geliyor .

Hangi  Suyu Seçmeli?

İçme suyu, doğal kaynaklardan veya insan faaliyetlerinden kirlenmiş ve su kalitesini etkileyebilir .

Bu sebeple, ev içi su arıtma sistemine, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış ve kirlenmiş sudan hastalığa daha duyarlı olanlara yatırım yapmak iyi bir fikir olabilir.

Su kirlenmesinin bir sorun olduğu ülkelerde, özellikle de uygun sağlık durumunun bulunmadığı gelişmekte olan ülkelerde, şişelenmiş veya arıtılmış suyun seçilmesi her zaman en güvenli seçenektir.

ÖZET OLARAK;
Temiz içme suyuna erişim sağlık için çok önemlidir.

Çoğu kamu içme suyu kaynağı yakından düzenlenmiş ve içilmesi güvenli olmasına rağmen, birçoğu saf su içmeyi tercih etmektedir.

Arıtılmış su nispeten güvenlidir ve musluk suyunda bulunan belirli kirletici maddelere maruz kalmayı azaltabilir.

Su kalitesinin yaşadığınız yere bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Arıtılmış su veya musluk suyu içmeyi seçerken belirleyici faktör bu olmalıdır.

 

🙂

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir