Depresyon İçin Takviyeler

Depresyon İçin  takviyeler ….Mineral ve vitamin takviyeleri sadece sağlıklı yetişkinler için değil aynı zamanda depresyon ve anksiyete riski olan kişiler için modumuzu  ve zihinsel enerjiyi artırabilir. Mineral ve vitamin takviyeleri, depresyon ve anksiyete semptomlarının giderilmesi için psikiyatrik ilaçlara karşı daha sağlıklı bir alternatif olabilir. Mineral ve vitamin takviyeleri ayrıca yorgunluğu azaltmak, ruh halini geliştirmek ve stresi yönetmek için gerekli zihinsel enerjiyi sağlayabilir.

Yapılan   çalışmalarda,  Ruh halini arttırdığı kanıtlanmış takviyeler arasında D ve B Vitaminleri, 5 HTP (5-Hidroksitriptofan) ve ayrıca Omega 3 ve SAMe bulunur.

Depresyon İçin Kullanılabilecek Takviyeler

Depresyon İçin Kullanılabilecek Takviyeler

1.D Vitamini ve Depresyon

Depresyon İçin Kullanılabilecek Takviyeler

Depresyonu olan insanlar genellikle D vitamini bakımından düşük değerlere sahiptir  ve bazı çalışmalar düşük bir D vitamini ve depresyon bağlantısı seviyesi gösterse de, düşük D vitamini seviyelerinin depresyona neden olup olmadığı veya düşük D vitamini seviyelerinin depresyona ikincil olup olmadığı net değildir.

Düşük D vitamini seviyeleri, mevsimsel duygudurum bozukluğu veya SAD ile de bağlantılıdır; D vitamini depoları tipik olarak düşük olduğunda mevsimsel duygudurum bozukluğu yaygındır. Bazı çalışmalar D vitamini takviyelerinin mevsimsel duygudurum bozukluğuna yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Bir randomize kontrollü çalışmada, mevsimsel duygulanım bozukluğu olan 15 denekten oluşan bir grup ya 100.000 I.U D vit.aldı.   D vitamini alan tüm denekler depresyon ölçeği puanlarında iyileşme gösterirken, diğerleri  depresyon ölçeği puanlarında anlamlı bir değişiklik göstermemiştir. Çalışma D vitamininin mevsimsel duygulanım bozukluğu için etkili bir tedavi olabileceği sonucuna varmıştır.

Düşük D vitamini düzeyleri ile doğum sonrası depresyon arasında da güçlü bir bağlantı vardır.

Orta ila şiddetli depresyonu olan kadınların, D vitamini replasman tedavisi aldıktan sonra depresyon semptomlarında önemli iyileşme yaşadıklarını bulunmuştur.

 

2.   SAMe

Yaygın olarak kullanılan bir besin takviyesi olan SAMe (S-Adenosilmetionin), hemen hemen her insan hücresinde bulunabilen bir maddedir. SAMe, beyindeki dopamin ve serotonin gibi kimyasalların üretilmesine ve parçalanmasına yardımcı olur.

Depresyon için SAMe üzerinde yapılan bazı çift kör, plasebo kontrollü çalışmalar, SAMe’nin hafif ila orta derecede depresyon tedavisinde plasebodan daha etkili olduğunu ve standart antidepresanlar kadar etkili olduğunu göstermiştir. Ancak çalışmaların çoğunda oral takviye yerine enjekte edilen SAMe kullanıldı.

 

3.   5-HTP

Depresyon İçin Kullanılabilecek Takviyeler
Vücut, yiyeceklerden gelen bir amino asit olan triptofandan 5-HTP üretir .. 5-HTP daha sonra ruh halini düzenlemeye yardımcı olan nörotransmitter serotonine dönüştürülür. Bununla birlikte, diyet triptofanı 5-HTP seviyelerini arttırmak için yetersizdir ve 5-HTP takviyeleri gereklidir.

Bazı araştırmalar, 5-HTP’nin hafif-orta dereceli depresyonu olan bireyleri tedavi etmek için çeşitli antidepresanlar kadar verimli çalışabileceğini kanıtlamıştır. Bir çalışma, 5-HTP alan bireylerin antidepresan İmipramin alanlarla aynı sonuçlara sahip olduğunu buldu.

 

4. Omega-3

Araştırmalar, omega-3 yağ asitlerindeki nispi bir açığın insanları depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara yatkın hale getirebileceğini düşündürmektedir.  Bazı çalışmalar, yüksek EPA konsantrasyonlarına sahip omega-3 takviyelerinin, antidepresanlarla ilk tedaviye yanıt vermeyen bireylerde depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Bir araştırmaya göre, anksiyete bozukluğu olmayan bireylerde majör depresyon tedavisinde omega-3 takviyelerinin kullanılması etkili sonuç vermiştir . Çalışma, omega-3’ün anksiyete bozukluğu olmayan depresyon tanısı olan bireylerde depresyon semptomlarını iyileştirdiğini gösterdi. Bu bireyler için etkinlik, genellikle antidepresanlarla yapılan geleneksel tedavide görülenlerle karşılaştırılabilir düzeydeydi.

 

5. Niasin

Niasin ayrıca B3 vitamini olarak bilinir ve 8 B vitaminden biridir. Araştırmacılar, Niasinin depresyon, alkol bağımlılığı, migren, baş dönmesi, DEHB ve hareket hastalığı için kullanımını araştırmış olsalar da, bugüne kadar bu koşulların herhangi birinde depresyon için Niasin etkinliği konusunda yetersiz bilimsel araştırmalar vardır.

Depresyon için Niasin kullanımı, AA’nın kurucusu Bill Wilson tarafından halka duyuruldu. Bill hayatının çoğunda kronik depresyonla savaştı. Dr.Abram Hoffer tarafından mega vitamin terapisi yöntemine ellili yılların sonunda dahil edildikten sonra, depresyon için Niasin kullanımını içeren araştırmalarda yer almaya başladı. Hoffer, niasini şizofreni tedavisi için tanıttı, ancak bu yöntem popüler tıp bilimi tarafından tanınmadı. Kanıtlanmsı için bilimsel çalışmalar henüz yeterli düzeyde değildir.

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir